• Tunnistekauppa.fi
  • Info@aksulit.com
  • Aksulit Oy
  • Myynti: 040 8420380
  • Varasto: 050 3389 444
  • Tunnistekauppa.fi
  • Info@aksulit.com
  • Aksulit Oy
  • Myynti: 040 8420380
  • Varasto: 050 3389 444

RFID-tunnistus

Mitä RFID on?

RFID on lyhenne sanoista Radio Frequency IDentification ja se tarkoittaa suomeksi radiotaajuista tunnistusta. Hyvin pelkistäen voidaan sanoa, että RFID on teknologia, joka on askel viivakoodista eteenpäin.

RFID on tekniikkana jo kymmeniä vuosia vanha ja sen juuret ulottuvatkin aina 1900-luvun alkupuolelle asti. Yleisesti käytettyjä termejä ovat myös etätunnistus ja saattomuisti. Käsittelemme nettisivuillamme pääasiassa RFID-tekniikan UHF- ja HF-taajuusalueita.

RFID-taajuudet

RFID-taajuudet

RFID-taajuuksia on useita ja niillä on joitakin eroavaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon toteutusta suunnitellessa.

Taulukosta näet muutamia eri RFID-taajuuksia ja niiden ominaispiirteitä.

Kun puhutaan puhelimella käytettävistä tunnisteista, niin yleensä sillä tarkoitetaan HF-taajuuden ISO14443 standardia, josta käytetään yleisesti termiä NFC.

Kuinka RFID-tunnisteita voidaan lukea?

Puhekieleen on vakiintunut käytäntö, jossa RFID-tunnistuksella viitataan UHF-taajuusalueeseen. Tämä käytäntö on hieman ristiriitainen, koska RFID on yleisnimitys radioaalloilla tapahtuvalle tunnistukselle.

Riippuen käytössä olevasta taajuudesta, tunnisteiden luenta onnistuu puhelimella, käsipäätteellä tai kiinteällä lukijalla.

NFC-tunnisteita eli 13,56 MHz taajuudella toimia tunnisteita voidaan lukea myös puhelimella. Haluaisitko perehtyä juurikin NFC-tunnistukseen? Lue lisää täältä!

UHF-tunnisteiden lukeminen vaatii lisälaitteen, joka pystyy kommunikoimaan taajuudella 867 MHZ (Suomi). Haluaisitko perehtyä juuri UHF-tunnistukseen? Lue lisää täältä!