• Tunnistekauppa.fi
  • Info@aksulit.com
  • Aksulit Oy
  • Myynti: 040 8420380
  • Varasto: 050 3389 444
  • Tunnistekauppa.fi
  • Info@aksulit.com
  • Aksulit Oy
  • Myynti: 040 8420380
  • Varasto: 050 3389 444

RFID-tunnistus

Mikä on RFID?

RFID tulee sanoista Radio Frequency IDentification eli radiotaajuinen etätunnistus.

RFID-tekniikka eli etätunnistus tulee usein puheeksi, kun halutaan automatisoida, nopeuttaa ja parantaa jäljitettävyyttä eri toiminnoissa.

Puhekieleen on vakiintunut käytäntö, jossa RFID-tunnistuksella viitataan UHF-taajuusalueeseen. Tämä käytäntö on hieman ristiriitainen, koska RFID on yleisnimitys radioaalloilla tapahtuvalle tunnistukselle.

RFID-taajuudet

RFID-taajuudet

RFID-taajuuksia on useita ja niillä on joitakin eroavaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon toteutusta suunnitellessa.

Taulukosta näet muutamia eri RFID-taajuuksia ja niiden ominaispiirteitä.

Kun puhutaan puhelimella käytettävistä tunnisteista, niin yleensä sillä tarkoitetaan HF-taajuuden ISO14443 standardia, josta käytetään yleisesti termiä NFC.

Kuinka pystyn lukemaan RFID UHF-tunnisteita?

RFID UHF-tunnisteiden lukeminen vaatii erillisen lukulaitteen, joka toimii vastaavalla taajuudella käytettävien RFID-tunnisteiden kanssa. Käytetty taajuus Euroopassa on 868 MHz.

Tyypillinen UHF-lukija on joko kiinteästi asennettava ulkoisilla antenniporteilla varustettu laite tai vaihtoehtoisesti käsipääte, joka on varustettu UHF-antennilla.

RFID-luenta käsipäätteellä

RFID-käsipäätteet toimivat mainiosti esimerkiksi tuotteiden inventoinnissa, lähetyksissä tai vastaanotoissa. Käsipäätettä käytetään usein myös kiinteiden asennusten rinnalla.

RFID-oviaukkotunnistus

Kiinteät RFID-portit mahdollistavat tuotteiden tai pakkausten automaattisen seurannan. Luentaportit rakennetaan usein lastaussiltojen tai kuljettimien yhteyteen.

RFID vs. Viivakoodi

Useassa tapauksessa viivakoodi ja RFID-tekniikka tukevat toisiaan. Monesti näkeekin, että viivakoodi on tulostettu RFID-tunnisteen pintaan.

Joitakin etuja RFID-tekniikassa on viivakoodiin verrattuna, niitä on lueteltu alla olevaan taulukkoon.