Ilmaiset toimituskulut yli 100 € nettikauppatilauksiin!

 • myynti@tunnistekauppa.fi
 • Toimituskulut ovelle 11,50 €
 • Myynti: 040 8420 380
 • Varasto: 050 3389 444
 • myynti@tunnistekauppa.fi
 • Toimituskulut ovelle 11,50 €
 • Myynti: 040 8420 380
 • Varasto: 050 3389 444

AKSULIT OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

1. Yhteystiedot

Aksulit Oy (“Aksulit Oy” tai “yhtiö”)

y-tunnus 1827049-8

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

Yhteyshenkilö:

Joonas Puoliväli

+ 358 (0)40 8420 380

joonas.puolivali@aksulit.com

2. Toimituksen ja palvelun kohde

Aksulit Oy tarjoaa tuotteita, palveluita ja ICT-ohjelmistoratkaisuja erilaisiin teollisuuden logistisiin tarpeisiin. Näillä yleisillä toimitusehdoilla määritellään yhtiön vastuut ja velvollisuudet toimitettujen tuotteiden, palveluiden sekä ICT-palveluiden suhteen.

Lähtökohtaisesti Aksulit Oy myy tuotteitaan ja palveluitaan yrityksille. Jos asiakas on kuluttaja, toimitukseen sovelletaan lisäksi kuluttajansuojalain säännöksiä.

Aksulit Oy:llä on oikeus tarkentaa tai muuttaa näitä toimitusehtoja kirjallisilla ilmoituksilla, jotka sitovat tilaajaa niiden tiedoksisaannin jälkeen.

3. Hinnat ja maksuehto

Aksulit Oy:n hinnat ilmoitetaan tarjouksessa tai nettikaupassa annetun tuotekohtaisen hintatiedon mukaisesti. Kaikkiin ilmoitettaviin oleviin hintoihin lisätään arvolisävero.

Yritysasiakkaat voivat maksaa verkkolaskulla. Maksuehto verkkolaskuille on 7 päivää netto, ellei toisin erikseen sovita.

Lisäksi Aksulit Oy:n nettikaupassa tehtävät tilaukset on mahdollista maksaa Klarnan tarjoamilla maksu-vaihdoilla (lasku, kortti, verkkopankki). Maksun ehdot määräytyvät Klarnan yleisten palveluehtojen mukaisesti.

4. Tuotteiden toimitusaika ja toimituskulut

Asiakas voi lähettää ostotilaukset osoitteeseen myynti@tunnistekauppa.fi tai tilata tuotteita tai palveluita nettikaupasta. Tilaus sitoo Aksulit Oy:tä vasta sitten, kun asiakas on saanut tilausvahvistuksen.

ICT- ja muiden palveluiden toimitusaika tai toimitusaikaa koskeva arvio ilmoitetaan tarjouksessa.

Aksulit Oy:n omassa varastossa olevat tuotteet lähetetään sovitusti tilauksen tultua järjestelmään. Yleinen toimitusaika tuotteille on neljä (4) arkipäivää. Osa tuotteista toimitetaan suoraan etävarastosta (tukku tai valmistaja), jolloin tuotteiden toimitusvaihtoehtona on ilmoitettu ”toimitetaan etävarastosta” tai ”toimitetaan etävarastosta (pika)”.

Toimitusvaihtoehdot:

 • Vakiotoimitus (2-5 arkipäivää)
 • Pikatoimitus (1-3 arkipäivää)
 • Asiakasnouto (sovittava ennakkoon)

Toimituskulut ilmoitetaan tilauslomakkeella.

Ilmaiset toimituskulut yli 100 euron arvoisille nettikauppatilauksille on voimassa vain Suomeen toimitetuille tilauksille!

5. Takuuehdot

Tuotteilla on valmistajan tai maahantuojan myöntämä takuu. Ostaja on velvollinen perehtymään valmistajan takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa käyttöohjeesta tai valmistajan nettisivuilta.

Takuukorjauksesta on sovittava Aksulit Oy:n kanssa ennen tuotteen toimittamista mahdolliseen takuuhuoltoon. Takuukorjauksen toteuttaminen edellyttää, että asiakas toimittaa tuotteen kustannuksellaan arviointia ja takuukorjausta varten yhtiön toimipisteeseen Jyväskylään tai muuhun Aksulit Oy:n osoittamaan paikkaan. Takuukorjauksen jälkeen tuote on noudettavissa samasta pisteestä.

Muille palveluille tai ICT-ohjelmistoille ei myönnetä erikseen takuuta, vaan yhtiö huolehtii ohjelmistojen toimimisesta tilauksen ja ylläpitoa koskevan sopimussuhteen mukaisesti.

6. Tuotteen palautus ja tilauksen peruuttaminen

Yritysasiakkailla ei ole tuotteisiin palautusoikeutta.

Kuluttaja-asiakkailla on Aksulit Oy:n nettikaupasta tilattuihin varastotuotteisiin 14 päivän palautusoikeus.

Palautusoikeus ei koske asiakasta varten nimenomaisesti räätälöityjä tuotteita, joita ei voi enää käytön jälkeen myydä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tunnisteet, joihin on tehty ohjelmointi tai painatus.

Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön sekä alkuperäisessä pakkauksessa. Palautuksesta tulee sopia aina erikseen myyjän kanssa. Asiakas on vastuussa palautuksesta aiheutuneista kustannuksia.

7. Immateriaalioikeudet

Aksulit Oy:n tuottamat ICT-palvelut sekä niihin liittyvät koodit ja graafiset elementit päivityksineen on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Tekijänoikeudet palveluun ja sen sisältöön kuuluvat yksinomaan Aksulit Oy:lle tai tämän lisenssinantajille. Palveluista kertyvä anonyymi massadata on Aksulit Oy:n omaisuutta, ja yhtiöllä on vapaa oikeus hyödyntää tietoa esimerkiksi tuotekehityksessään.

Aksulit Oy:n tuottama palvelu voi sisältää muita immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja, mallioikeuksia ja liikesalaisuuksia. Nämä oikeudet kuuluvat yhtiölle tai tämän lisenssinantajille.

Aksulit Oy ei luovuta tai siirrä käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia tai oikeuksia massadataan, ellei toisin erikseen sovita. Käyttäjä saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun.

ICT-palveluun sisältyvät tiedot ohjelmistotuotteista voivat sisältää tekijänoikeudella tai tavaramerkeillä suojattuja aineistoja. Nämä aineistot kuuluvat kyseisen ohjelmiston toimittajalle.

8. Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Aksulit Oy tuottaa asiakkailleen räätälöityjä ICT-ratkaisuja, joiden laadukas ja ajallaan tapahtuva toimitus edellyttää asiakkaan puolelta yhteistyötä ja myötävaikutusta.

Asiakkaan tulee ensinnäkin toimittaa sovittuun määräaikaan mennessä dokumentoidut määrittelyt, joiden pohjalta ohjelmiston toimivuus voidaan varmistaa. Lisäksi asiakkaan tulee suorittaa koekäyttöön liittyvät toimenpiteet siinä laajuudessa, mikä on räätälöidyn palvelun kannalta tarpeellista.

Asiakkaan puolelta tapahtuva myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti voidaan pahimmillaan katsoa olennaiseksi sopimusrikkomukseksi.

9. Palvelun irtisanominen ja päättäminen

Aksulit Oy:n tuottaa jatkuvia palveluita, joiden osalta toimeksiantosopimus on toistaiseksi voimassa. Tällaiset sopimukset voidaan irtisanoa ja purkaa seuraavien ehtojen mukaisesti.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toimeksiantoa koskeva sopimus irtisanomalla se kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Aksulit Oy voi irtisanoa sopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Lisäksi Aksulit Oy:llä on kaikissa tilanteissa oikeus purkaa sopimus asiakkaan olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan esimerkiksi toistuvat tai olennaiset maksuviivästykset.

Sopimuksen purkutilanteessa Aksulit Oy saa periä kaikki siihen mennessä aiheutuneet kustannukset sekä hankkeen täyden katteen.

10. Sopimuksen liitteet ja etusijajärjestys

Nämä toimitusehdot muodostavat yhdessä toimitus- tai toimeksiantosopimuksen tai tilausvahvistuksen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. Jos edellä mainituissa asiakirjoissa on näistä toimitusehdoista poikkeavia ehtoja, annetaan kyseisille poikkeaville ehdoilla etusija.

Siltä osin kuin kysymys on Aksulit Oy:n tuottamista ICT-palveluista, sopimukseen kuuluvat lisäksi seuraavat liitteet:

1) IT2022 EJT – Erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista

2) IT2022 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä

3) IT2022 YSE – Yleiset sopimusehdot

Selvyyden vuoksi todetaan, että IT2022-ehdot ovat erillisen lisenssin alaisia, eikä kyseisiä ehtoja saa käyttää muissa sopimuksissa ilman asianmukaista lisenssioikeutta.

11. Tietosuoja

Aksulit Oy noudattaa tietosuojalainsäädäntöä asia-kas- muiden henkilötietojen käsittelyssä. Yhtiön tietosuojaperiaatteet ovat luettavissa osoitteessa www.tunnistekauppa.fi/l/privacy.

12. Vastuunrajoitus

Aksulit Oy:n toimitukseen liittyvä vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa välittömiin vahinkoihin sekä enintään toimitetun tuotteen tai palvelun arvonlisäverottomaan hintaan.

Jos kysymys on jatkuvasti tuotettavasta palvelusta, korvausvastuun enimmäismäärä on kolmen (3) kuukauden arvonlisäverotonta laskutusta vastaava määrä.

ICT-palveluiden osalta Aksulit Oy:n vastuu määräytyy yleisten IT2022 -ehtojen mukaisesti.

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näiden toimitusehtojen mukaisiin tilaussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia pois lukien lainvalintaa koskevat säännöt sekä kansainvälisen kaupan osalta YK:n kauppalain (CISG) säännökset.

Näiden toimitusehtojen tai muiden toimitusta koskevien sopimusasiakirjojen tulkinnasta syntyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos neuvotteluissa ei päästä yhteis-ymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä Keski-Suomen käräjäoikeudessa.